Voordat met het herstel van de schade kan worden begonnen, worden eerst de beschadigde onderdelen gedemonteerd.  De te vervangen onderdelen zijn inmiddels besteld en ontvangen. Door de demontage goed uit te voeren kan er sneller gewerkt worden aan het weer opbouwen van de auto. Daarna wordt de carrosserie of beschadigde delen uitgedeukt. Ook kunststof delen zoals bij
voorbeeld bumpers kunnen worden hersteld en hoeven niet altijd te worden vervangen.

Demontage